Naše vína sa nerodia na dizajnovom stole, ale vo vinici, zachytávajúce intenzívny
charakter Strekovskej oblasti a odhalia identitu Terroir rodinného vinárstva Tamašek a
skutočný pocit pôvodu miesta premietnutého vo víne.

ČAS NA JEDENIE (A PITIE)

ČO JE DOBRÉ VÍNO?

-Jedným zo spôsobov, ako posúdiť kvalitu vína, by mohlo byť
vytvorenie priemerného opisu z názorov niekoľkých profesionálnych
ochutnávateľov.  Znalecký posudok však nemôže zaručiť, že sa vám víno, ktoré
ste práve kúpili, bude skutočne páčiť, čo je, samozrejme, otázkou osobného
vkusu.

-Používajte svoje vlastné „nástroje“: zrak, čuch a chuť, ktoré sú
určite subjektívne. Venujte preto zvýšenú pozornosť svojmu vnímaniu a verte
sami sebe, pretože „dobré“ víno je predovšetkým víno, ktoré sa vám páči a radi by
ste vypili ďalšiu fľašu.