Terroir, výraz „tehr-wahr“, je francúzsky pojem, ktorý vyjadruje kombináciu pôdy,
poveternostných podmienok a štýlu vinohradníctva a vinárstva. Tieto tri prvky prinášajú
vínu špecifickú identitu miesta.