Vinohrad sa nachádza v najprestížnejšej vinárskej oblasti obce Strekov, na svahu „Góré“
vytvorený našou rodinou starostlivo vlastnoručne obrábanou a prevádzkovanou rodinou
Tamašek.

Vďaka kombinácii 5 generácií vinárskeho know-how počnúc od rodiny Csuti cez
Huszlicska, ktorý z vypestovaného hrozna pri Ostrihome robil omšové víno pre farárov.
Pracujeme na pôde z troch rôznych typov, čiastočne pozostávajúce na svahu z hlinenej
pôdy to nám zaručí textúrne a elegantné vína. Rodina ešte vždy využíva tradičnú ručnú
vinohradnícku techniku. Spolu s prírodou sa snaží zachytiť podstatu intenzívneho
charakteru Strekovskej oblasti a odhaliť jedinečnú identitu a hĺbku terroiru Tamašek
rodinné vinárstvo.

Našim konečným cieľom je ponúknuť víno, ktoré vám povie príbeh o jeho pôvode,
napovie, že nie je len Strekov, a hlási, že je tvorbou z konkrétneho terroiru rodinného
vinárstva Tamašek.