Naše vinice sú súčasťou Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti a katastrálneho územia
obce Strekov.

Pôdne podložie je tvorené horninami neogénu (vápenaté a pieskové pôdy),
ktoré sú prekryté horninami kvartéru (sprašové a hlinené pôdy).

Vrchná vrstva je tvorená
černozemou, pričom v celej ornici je dostatok vápenca. Ale to nestačí, vinohrad má
vyššie požiadavky k životu.

Na udržanie čistého ,,TERROIR’’ Tamašek rodinné
vinárstvo plne dodržuje autentické vinárske postupy. Od roku 2008, (dodržiavame
ekologické požiadavky na udržiavanie pôdy a vinohradu) je riadený spôsobom, ktorý
udržiava pôdu a vinicu ekologickú, vinohrad doslova hučí životom. 

Pôdy sú silné
dôsledkom dobrého manažmentu zazelenania ktorý zabezpečuje krmivo pre pôdne
mikroorganizmy a takto udržuje a zvyšuje pôdny život. Prípadne sa dopĺňajú živinami
z prírodných kompostov. Tamašek rodinné vinárstvo nepoužíva žiadne chemikálie,
vrátane pesticídov a hnojív.

U nás je vysadených 5300 koreňov na hektár. Vysoká
hustota umožňuje viniču pestovať menej hrozna na ker, čo vedie ku
komplexnosti a vyššej koncentrácii chuti. Týmto je vinohrad vystavený tvárou v tvár
konkurencii susedných krov.

Vinič korení hlbšie pre základné zdroje výživy, ktoré
potrebuje.

Vinohrad je spojený viac s pôdou, život v pôde a hlavne jedna rastlina
s druhou komunikuje ako veľký živočích ktorého spája „krvný obeh“, „nervová sústava“.

Celé to funguje akoby to riadil jeden „mozog“ s názvom príroda. Súžitie baktérii, húb,
siníc, jednobunkovcov prenos rôznych enzýmov, informácii a ďalších prospešných látok
medzi rastlinami zabezpečuje rast a zdravie TO je „terroir“. 

Postupom času sa vinič začne silne spoliehať na pôdu samotnú „terroir“ a nie je ho tak ľahko ovplyvniť
klimatickými zmenami, čo je obzvlášť dôležité v posledných rokoch.

Pre pestovanieviniča v rodinnom vinárstve Tamašek je tiež rozhodujúci proces strihania, prerezávania,
ktorý sa vykonáva podľa rodinnej tradície. Režeme na kratší ťažeň so zásobným čapíkom
na 6-8 púčikov na ker, aby sa umožnilo optimálne umiestnenie hrozna a znížilo sa riziko
ochorenia.

Vína v pivnici sa vyzrievajú v tradičných sudoch podľa receptúry starého
deda, koho vidíme i na etikete a to všetko bez chémie, organicky.

Jar
Leto
Jesen