Cieľom vinárstva je prírodne blízke vypestovanie viniča a následná autentická výroba vína, podľa
skúsenosti predkov.

NÁŠ PRÍBEH

Vinohrad sa nachádza v najprestížnejšej vinárskej oblasti obce Strekov, na svahu „Góré“
vytvorený našou rodinou starostlivo vlastnoručne obrábanou a prevádzkovanou rodinou
Tamašek.

NAŠE MIESTO

Terroir, výraz „tehr-wahr“, je francúzsky pojem, ktorý vyjadruje kombináciu pôdy,
poveternostných podmienok a štýlu vinohradníctva a vinárstva. Tieto tri prvky prinášajú
vínu špecifickú identitu miesta.

NAŠE VÍNA

Naše vína sa nerodia na dizajnovom stole, ale vo vinici, zachytávajúce intenzívny
charakter Strekovskej oblasti a odhalia identitu Terroir rodinného vinárstva Tamašek a
skutočný pocit pôvodu miesta premietnutého vo víne.

Sadasda
Ujkep

NAŠE VÍNA

Vína fermentované v amforách dodávajú najčistejšie vyjadrenie hrozna
a terroiru.

Naše vinice sú súčasťou Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti a katastrálneho územia obce Strekov. Pôdne podložie je tvorené horninami neogénu (vápenaté a pieskové pôdy), ktoré sú prekryté horninami kvartéru (sprašové a hlinené pôdy).

NAŠA FILOZÓFIA

Cieľom vinárstva je prírodne blízke vypestovanie viniča a následná autentická výroba vína, podľa skúsenosti predkov. Pri ošetrovaní viniča nepoužívame žiadne pesticídy, herbicídy, insekticídy, fungicídy, umelé hnojivá. Vinič striekame výťažkami rastlína základných látok ktoré sú bežnými potravinami. S touto technológiou necháme pôsobiť prírodu, len mu pomáhame ako matka svojim ratolestiam. Každým krokom chránime prírodu hlavne pôdu, v medzi radami vysadzujeme bylinné spoločenstvo čím podporujeme rozmnožovanie mikroorganizmov, ktoré zato obohatia pôdu živinami, koreňová sústava viniča žije v rôznorodnom priestore čo zosilňuje imunitu proti chorobám. Obrábané ručne a pomocou šetrených vstupov, výrobou chránime prostredie čo nám dáva výnimočné naturálne vína, ktoré potvrdzujú kvalitu produktov Strekovskej vinárskej oblasti a Tamašek rodinného vinárstva.

Premium 1
Gyerkeek

FILOZÓFIA